Privacyverklaring | @kick

Wij vinden jouw privacy erg belangrijk. Daarom verwerken wij jouw persoonsgegevens geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hoe wij dit doen en welke rechten je hebt, kun je lezen in deze privacyverklaring.

1. Contactgegevens

2. Wanneer verwerken wij welke persoonsgegevens?

Contact
Wanneer wij contact met elkaar hebben, dan verwerken wij (afhankelijk van onze manier van contact) jouw voor- en achternaam, bedrijfsnaam, e-mailadres, en/of telefoonnummer.

Grondslag AVG: gerechtvaardigd belang
Bewaartermijn: onbepaalde tijd, maar nooit langer dan nodig is

Offerte
Voor het opstellen van een offerte verwerken wij jouw voor- en achternaam, jouw bedrijfsnaam en het adres. Ook verwerken wij jouw e-mailadres, zodat we jou de offerte kunnen sturen.

Grondslag AVG: uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: minimaal 7 jaar vanwege de wettelijke bewaarplicht van financiële administratie, maar daarna niet langer dan nodig is

Afspraken
Wanneer je een telefonische of video-afspraak met ons wil maken, dan dien je jouw voor- en achternaam, e-mailadres en eventueel telefoonnummer in te vullen in onze afsprakenplanner, Calendly. Wij vragen om jouw e-mailadres zodat wij jou een bevestiging van de afspraak kunnen sturen. Jouw voor- en achternaam vragen we zodat we weten met wie we een afspraak hebben. We vragen alleen jouw telefoonnummer als wij een belafspraak hebben.

Grondslag AVG: uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: onbepaalde tijd, maar nooit langer dan nodig is

Webshop
In onze webshop kun je toegang tot (onderdelen van) de @KICK Academy aanschaffen. Je dient dan je voor- en achternaam, e-mailadres, adresgegevens en eventueel bedrijfsnaam in te vullen. Hiermee krijg je ook meteen een factuur.

Grondslag AVG: uitvoering van de overeenkomst; ; voor de factuur zie “Facturatie / Financiële administratie”.
Bewaartermijn: onbepaalde tijd, maar nooit langer dan nodig is; voor de factuur zie “Facturatie / Financiële administratie”.

@KICK Academy
Om toegang te krijgen tot de @KICK Academy verwerken wij jouw voor- en achternaam en e-mailadres. We sturen jou dan (geautomatiseerd) inloggegevens.

Grondslag AVG: uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: zolang je toegang hebt tot de @KICK Academy

Webinar
Wanneer wij een webinar geven, dan verwerken wij jouw voor- en achternaam en e-mailadres. Zo kunnen wij jou aanspreken en jou mailen met informatie over de webinar.

Grondslag AVG: uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: onbepaalde tijd, maar nooit langer dan nodig is

WhatsAppgroepje
Wanneer jij een traject volgt in de @KICK Academy, dan kan het zijn dat er een WhatsAppgroepje wordt aangemaakt. In dit groepje kan iedereen die meedoet elkaar motiveren en inspireren.

Grondslag AVG: toestemming
Bewaartermijn: zolang het traject loopt of totdat jij niet meer wil deelnemen aan het groepje

Weggevers
Het kan zijn dat je op onze website gratis weggevers kan downloaden. Hiervoor vragen wij jouw voor- en achternaam en e-mailadres, zodat wij je de weggever kunnen opsturen en zodat wij je bij je naam kunnen aanspreken in de e-mail.

Grondslag AVG: uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: onbepaalde tijd, maar nooit langer dan nodig is

Facturatie / Financiële administratie
Voor de facturatie van aankopen via onze webshop, van opdrachten en ten behoeve van onze financiële administratie verwerken wij jouw voor- en achternaam, eventueel bedrijfsnaam, adresgegevens, klantnummer, factuurnummer, bankgegevens, KvK-nummer, en e-mailadres. Deze gegevens vragen wij aan jou of worden geautomatiseerd aan jou toegewezen (klantnummer, factuurnummer).

Grondslag AVG: wettelijke verplichting
Bewaartermijn: minimaal 7 jaar vanwege de wettelijke bewaarplicht van financiële administratie, maar daarna niet langer dan nodig is

Reviews
Het kan zijn dat wij per mail vragen of jij een review wil schrijven die wij kunnen plaatsen op onze website en social media kanalen. Wij vragen dan per mail of wij jouw voornaam mogen gebruiken voor de review. Je mag de review ook anoniem plaatsen. Jouw e-mailadres hadden wij al door eerder contact.

Grondslag AVG: toestemming
Bewaartermijn: zolang onze website of social media kanalen online staan of totdat wij je review zelf niet meer willen gebruiken

Enquête / klanttevredenheidsonderzoek
Naast dat we reviews vragen aan onze klanten, kan het ook zijn dat we jou als klant vragen of je mee wil doen aan een enquête of klanttevredenheidsonderzoek. Hiervoor verzamelen we jouw voor- en achternaam, eventueel bedrijfsnaam, en e-mailadres. Deze persoonsgegevens verzamelen we zodat we contact met jou kunnen opnemen over het onderzoek.

Grondslag AVG: uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: voor onbepaalde tijd, maar in ieder geval niet langer dan nodig is en tot de resultaten van de enquête of het onderzoek in brede zin verwerkt zijn

E-mailmarketing
Wanneer je een weggever hebt gedownload, dan sturen wij jou na afloop nog een paar commerciële en/of informatieve e-mails. Wij verwerken hiervoor jouw voor- en achternaam en e-mailadres, die wij eerder van jou hebben ontvangen doordat je de weggever hebt aangevraagd.

Grondslag AVG: gerechtvaardigd belang
Bewaartermijn: totdat jij je uitschrijft

Het verzenden van een relatiegeschenk
Omdat wij jou waarderen als klant of relatie, dan kan het zijn dat we jou graag een relatiegeschenk sturen. Hiervoor verwerken wij jouw voor- en achternaam, eventueel bedrijfsnaam, en adresgegevens. Deze persoonsgegevens hadden wij al door onze eerdere samenwerking, of halen wij deels uit het KvK-register.

Grondslag AVG: gerechtvaardigd belang
Bewaartermijn: onbepaalde tijd, maar niet langer dan nodig is

Wachtlijst
Het kan zijn dat wanneer wij een nieuw product of een nieuwe dienst gaan lanceren, dat we werken met een wachtlijst. Je kan je hiervoor inschrijven. Je blijft zo op de hoogte totdat ons nieuwe product of dienst wordt gelanceerd. Met deze wachtlijst kunnen wij de interesse in het product of de dienst peilen.

Grondslag AVG: toestemming
Bewaartermijn: zolang totdat wij het product of de dienst gaan aanbieden, of zolang wij besluiten het niet meer aan te gaan bieden

Klachten
Indien je een klacht bij ons indient, dan verwerken wij jouw (bedrijfs)naam, jouw e-mailadres, de klacht en de afhandeling daarvan. Dit doen wij om eventuele patronen te ontdekken en onze diensten te kunnen verbeteren.

Grondslag AVG: gerechtvaardigd belang
Bewaartermijn: onbepaalde tijd, maar niet langer dan nodig is

Gerechtvaardigd belang
Voor sommige doelen verwerken wij persoonsgegevens op basis van de grondslag “gerechtvaardigd belang”. Ons belang om jouw persoonsgegevens te verwerken, is hierbij afgewogen tegen jouw belang (het recht op privacy). Wij verwerken alleen persoonsgegevens indien ons gerechtvaardigd belang zwaarder weegt dan jouw belang.

3. Ontvangers van jouw persoonsgegevens

Jouw gegevens worden niet verstrekt aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of dit wettelijk verplicht is. De derde partijen waar wij (mogelijk) jouw gegevens aan hebben verstrekt, zijn:

Wij verkopen jouw gegevens niet door aan derden.

4. Doorgifte aan derde landen

Wij proberen persoonsgegevens zoveel mogelijk binnen de Europese Economische Ruimte (EER) te verwerken. Het kan echter zijn dat wij toch diensten inzetten van buiten de EER. Wij doen dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens.

5. Beveiliging van jouw persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Maatregelen die worden genomen, zijn bijvoorbeeld:

6. Geautomatiseerde besluitvorming

Er is sprake van geautomatiseerde besluitvorming als er automatisch besluiten worden gemaakt op basis van verwerkte persoonsgegevens, zonder dat er een echt persoon is tussengekomen. Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

7. Cookies

Cookies zijn kleine bestandjes die op randapparatuur worden geplaatst wanneer je een website bezoekt, zoals op je laptop of telefoon. Deze cookies onthouden informatie en worden opgehaald wanneer je een website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies en welke wij op onze website plaatsen, vind je in onze cookieverklaring.

8. Jouw rechten

Indien jouw persoonsgegevens verwerkt worden, heb je hier in bepaalde mate controle over. Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb jij de volgende rechten:

Recht op inzage, rectificatie en wissing
Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken. Kloppen bepaalde gegevens niet? Dan kun je ons verzoeken deze te rectificeren. Ook kunnen wij op jouw verzoek persoonsgegevens wissen.

Recht op beperking van de verwerking
Dit is het recht om (tijdelijk) te stoppen met het verwerken van jouw gegevens. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat de gegevens die wij van jou heb, mogelijk onjuist zijn. Dan mogen wij deze gegevens niet meer gebruiken totdat wij de juiste gegevens hebben. Ook indien de verwerking van de gegevens onrechtmatig is, wij de gegevens niet meer nodig hebben of wanneer je bezwaar hebt gemaakt tegen het verwerken van gegevens, moeten wij (tijdelijk) stoppen met het verwerken van jouw gegevens.

Recht op bezwaar
Wanneer wij jouw gegevens verwerken vanwege “gerechtvaardigd belang” en je het hier niet eens bent, dan kun je bezwaar maken. Wanneer je bezwaar maakt, dan zullen wij de persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden, of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van een rechtsvordering. Wanneer je bezwaar maakt tegen de verwerking ten behoeve van direct marketing, dan verwerken wij deze persoonsgegevens niet meer.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en door een machine te lezen vorm te verkrijgen en deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen wanneer je ons toestemming hebt gegeven om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of wanneer de verwerking geautomatiseerd wordt gedaan.

Recht om je toestemming in te trekken
Wanneer wij jouw toestemming hebben gekregen om jouw persoonsgegevens te verwerken, dan heb jij te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van de persoonsgegevens vóórdat je de toestemming hebt ingetrokken.

9. Wijzigingen

Het kan zijn dat wij deze privacyverklaring in de tussentijd aanpassen. Redenen daarvoor kunnen bijvoorbeeld wijzigingen in het bedrijf zijn, of nieuwe ontwikkelingen op het gebied van wet- of regelgeving. De nieuwste versie zal altijd online gepubliceerd staan. Als de wijzigingen op jou van toepassing zijn, informeren wij jou daarover. Maak je na de wijzigingen nog steeds gebruik van onze diensten, dan ga je akkoord met deze wijzigingen.

Versie: 16 mei 2024